Tag Cloud Ciofs

cheap canada goose winter jackets uk style

Bidrar stort with regard to miljøet
Dagligvareleverandørenes forenings (DLF) medlemsbedrifter står with regard to 95 prosent av omsetningen av alle merkevarer post norske dagligvarebutikker. kiosker og bensinstasjoner. Gjennom sitt Grønt Punkt-medlemskap sparer p årlig miljøet with regard to CO2-utslipp tilsvarende 14 773 turer rundt jorda med personbil authentic cheap canada goose winter jackets uk style .

– Vi setter stor pris på miljøinnsatsen DLF-medlemmene gjør. P går foran med one hundred prosents medlemsoppslutning hos oss cheap canada goose winter jackets uk style . og im dermed betydelige bidragsytere til vårt arbeid with regard to innsamling og gjenvinning av emballasje. sier adm. direktør post Grønt Punkt Norge. Jaana Røine post en pressemelding cheap canada goose winter jackets uk style sale .

Røine forteller from det fremdeles ikke betales vederlag with regard to rundt en femtedel av mengden emballasje som går ut på det norske markedet. Det betyr from bedrifter som im medlem og betaler vederlag finansierer ordningene with regard to kildesortering cheap canada goose winter jackets uk style , canada goose banff dk outlet . innsamling og gjenvinning – samtidig som det finnes emballasje på markedet som går inn post de samme ordningene uten from denne betales with regard to real cheap canada goose winter jackets uk style .

– Det im viktig å få til en rettferdig fordeling av innsamling og gjenvinningskostnadene. Dessverre im det fortsatt slik from en delete virksomheter som bruker emballasje står utenfor ordningen og gjør seg selv til gratispassasjerer. DLF-medlemmene går foran som gode forbilder med sine bidrag til miljødugnaden cheap canada goose winter jackets uk style .

Blant DLFs medlemmer im samtlige 104 medlemmer også medlem post Grønt Punkt Norge cheap canada goose winter jackets uk style discount . Slik sikrer p gjenvinning av en betydelig markedsandel brukt emballasje – nærmere en fjerdedel av family room totale årlige innrapporterte mengden discount canada goose chateau parka prezzo . Post løpet av 2012 rapporterte DLFs medlemmer inn canada goose bomber xs on sale . og betalte with regard to 109000 tonn emballasje til Grønt Punkt.

– Det im en selvfølge with regard to oss og våre medlemmer å sikre from emballasjen som går ut på markedet blir håndtert riktig og gjenvunnet canada goose chilliwack wolverine for sale outlet store . Ved medlemskap post Grønt Punkt garanteres dette. samtidig som medlemmer bidrar til opprettholdelse og forbedring av p velfungerende retursystemene som finnes post dag canada goose parka outlet caledonia sales . Im du emballasjebruker canada goose jacket down outlet online . må du ta miljømessig og økonomisk ansvar post hele verdikjeden canada goose junior chilliwack parka outlet store . sier kommunikasjonssjef post DLF. Nina Foss Haugen, canada goose chilliwack bomber celtic green on sale .

Til tross with regard to at DLF-medlemmene post antall utgjør en liten delete av Grønt Punkts totale medlemsmasse på 5000 medlemmer. skåner p miljøet with regard to utslipp av hele 81000 tonn CO2-ekvivalenter årlig . en femtedel av p totale CO2-besparelsene fra materialgjenvinning av emballasje post 2012 cheap canada goose winter jackets uk style . Alene sparte p miljøet with regard to utslipp tilsvarende det årlige klimafotavtrykket post størrelse med hele Holmestrands befolkning.

Carry deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en team i uka, canada goose expedition arctic outlet . Abonnér på HMS-magasinet. og få seks utgaver post året.